Podpora a servis

Podpora a servis

Na veškeré dodané zboží poskytujeme záruční a pozáruční servis. U stabilně instalovaných kompresorů garantujeme servisní zásah do 24 hodin. U rotačních lamelových kompresorů MATTEI lze v závislosti na smluvních dodacích a záručních podmínkách, trvání záruky prodloužit na 3, 5 a 10 let. Dodavatelské a servisní služby poskytujeme z Brna a prostřednictvím našich smluvních partnerů také z Ostravy a Roudnice nad Labem.

Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení.
V souvislosti s povinnostmi provozovatelů TNS, definovaných v ČSN 690012, odstavec II.přílohy, jsme připraveni Vám dále poskytnou bližší potřebné informace, tak aby provoz TNS u Vás byl trvale bezpečný, a tedy v naprostém souladu s platnými předpisy a nařízeními.
Součástí této služby je mimo provádění předepsaných revizí a zkoušek, také například naše pomoc při zpracování místních provozních pokynů na podkladě pokynů pro uvádění nádob do provozu      a technické dokumentace výrobce nádob. Zajistíme odstranění zjištěných a nám oznámených závad včetně nového nastavení, seřízení a odzkoušení pojistných ventilů, případně provedení jejich výměny. Provedeme u Vás školení pro zajištění odborné způsobilosti všech pracovníků podílejících se na provozu a obsluze TNS. Zpracujeme Vám podklady pro vedení evidence všech tlakových nádob, stanovíme způsob vedení provozních záznamů. Vypracujeme plán provádění revizí a zajistíme přípravu nádob k revizi, kontrolní prohlídce a zkoušce.

Štítky: CPT Servis, podpora, kopresory, Mattei, rotační, lamelové, stlačený vzduch, služby
Poslední úprava: 13.08.2018

© 2020 mattei.cz, created by info@mpcom.cz